7η Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδερφοι,

Το πρόγραμμα του συνεδρίου και συγκεκριμένα οι ώρες και οι μέρες παρουσίασης των εργασιών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του συνεδρίου (https://synedrio2023.enephet.gr/program/). Παρακαλώ να ελέγξετε με προσοχή τους τίτλους και τους συγγραφείς των εργασιών και να μας υποδείξετε τυχόν παραλείψεις μέχρι την Τρίτη 19/9/2023.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το συνέδριο ξεκινά την Παρασκευή 10/11/2023, οπότε δεν θα είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών υποχρεώσεων των συνέδρων. Είναι πρακτικά αδύνατον να συμπιεσθούν οι παρουσιάσεις τριών ημερών μόνο στο Σαββατοκύριακο.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Κώτσης

Καθηγητής

6η Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδερφοι,

Σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή και σχολική χρονιά.

Όσοι δεν έχετε υποβάλλει την αναθεωρημένη σύνοψη της εργασίας, παρακαλώ να το κάνετε άμεσα τις επόμενες ημέρες.

Με την υποβολή της αναθεωρημένης σύνοψης ολοκληρώνεται και η αποδοχή της εργασίας (Μπορεί να σας ζητηθούν αλλαγές στη μορφοποίηση, στα στοιχεία της συγγραφικής ομάδας ή στον περιορισμό της έκτασης της αναθεωρημένης σύνοψης).

Παρακαλώ να κάνετε τις αλλαγές στο προφίλ σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε αναρτήσει (https://synedrio2023.enephet.gr/assignments-submission/).

Απαιτείται ο κάθε συγγραφέας ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει την εργασία ή όχι, να εγγραφεί με το email που δηλώθηκε στο σύστημα κατά την υποβολή της εργασίας ( Εγγραφή: https://synedrio2023.enephet.gr/wp-content/uploads/2023/07/ΟΔΗΓΙΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ-ΣΤΟ-ΠΡΟΦΙΛ-1.pdf

και Οδηγίες-Αλλαγές προφίλ:https://synedrio2023.enephet.gr/wp-content/uploads/2023/01/Οδηγίες-Εγγραφής-στην-Πλατφόρμα-1.pdf)

5η Ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως η ημερομηνία υποβολής των αναθεωρημένων συνόψεων λήγει σε τρεις ημέρες (31/08/2023).

4η Ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Η υποβολή των εργασιών του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ πραγματοποιείται για πρώτη φορά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου. Αυτή η συνεργασία, η οποία θα συνεχιστεί για τα επόμενα συνέδρια, δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής  δημοσίευσης των συνόψεων και των τελικών κειμένων στα πρότυπα ελληνικών και ξένων περιοδικών (π.χ. το περιοδικό Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, το οποίο εκδίδεται από την ΕΝΕΦΕΤ). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκχώρησης DOI για κάθε σύνοψη και/ή εργασία.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα επιθυμούσαμε να προβείτε σε αλλαγές που αφορούν το προφίλ των συγγραφέων στην πλατφόρμα του ΕΚΤ και τις προδιαγραφές του τελικού κειμένου της σύνοψης.

Πιο συγκεκριμένα, επισυνάπτουμε αναλυτικές οδηγίες (https://synedrio2023.enephet.gr/assignments-submission/) για:

  • τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας στην πλατφόρμα του ΕΚΤ,
  • τις προδιαγραφές του τελικού κειμένου της σύνοψης (αυξάνεται η έκταση των σελίδων από τρεις σε τέσσερις, προκειμένου να συμπεριλάβετε τις επιπλέον πληροφορίες (ίδρυμα, email επικοινωνίας) και τα ενδεχόμενα σχόλια των αξιολογητών/τριών) και
  • τη διαδικασία υποβολής των αναθεωρημένων συνόψεων.

Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε με προσοχή τις οδηγίες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αναθεωρημένων συνόψεων: 31/08/2023

Με εκτίμηση,

Η οργανωτική επιτροπή

3η Ανακοίνωση

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΝΕΦΕΤ,

Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των εργασιών -μετά από αίτημα αρκετών συναδέλφων- είναι η Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023.

Με εκτίμηση,
Η Οργανωτική Επιτροπή