Πρακτικά Εκτεταμένων Συνόψεων των Εργασιών

(κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα)

Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, μεταφέρεστε

στα Πρακτικά των Εκτεταμένων Συνόψεων των Εργασιών του Συνεδρίου

Πρακτικά

(ενδεχόμενη καθυστέρηση στη μεταφόρτωση της ιστοσελίδας των πρακτικών, οφείλεται στον server του ΕΚΤ)