Εγγραφή

Όροι συμμετοχής

Τις εργασίες του 13ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται, είτε με εργασία (προφορική ανακοίνωση, συμπόσιο, αναρτημένη ανακοίνωση, εργαστήριο, συνεδρία στρογγυλής τραπέζης, εργασία εφαρμογών) είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εργασία). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής.

Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντος αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού. Ανάλογα με την περίπτωση, η οικονομική επιβάρυνση έχει ως εξής:

Ιδιότητα συμμετέχοντος

Εγγραφή  ΜΕΧΡΙ

15 Σεπτεμβρίου 2023

Εγγραφή ΑΠΟ

16 Σεπτεμβρίου 2023

              Συμμετοχή με εισήγηση
Ανεξαρτήτου Ιδιότητας 40€ 50€
                  Συμμετοχή χωρίς εισήγηση
Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Μεταδιδάκτορες, Εκπαιδευτικοί 40€ 50€
Μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες (ανεξάρτητα αν διαθέτουν και άλλη ιδιότητα π.χ. εκπαιδευτικός) 15€ 25€
Προπτυχιακοί φοιτητές 10€

Το ποσό της εγγραφής καλύπτει:

  1. Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  2. Υλικό του Συνεδρίου (πρόγραμμα, βεβαιώσεις παρακολούθησης)
  3. Καφέ και εδέσματα (ανάλογα με του ποσού εγγραφής)
  4. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή

 

Δείπνο συνεδρίου

Η συμμετοχή στο δείπνο έχει μια πρόσθετη επιβάρυνση των 15€ (εξαιρούνται τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής).

 

Εγγραφή

Η εγγραφή στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία:

Καταθέτετε το ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιότητά σας όπως έχει ανακοινωθεί στο παραπάνω πίνακα στον τραπεζικό λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία:

 

Στοιχεία Τραπεζικού λογαριασμού:

ΤΡΑΠΕΖΑ: PIRAEUS BANK

BANK SWIFT CODE: PIRBGRAA

IBAN: GR20 0172 4050 0054 0503 4810 310

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5405-034810-310

ΚΑΤΟΧΟΣ: PANEPISTIMIO IOANNINON -ELKE

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις παρατηρήσεις της κατάθεσης να σημειώσετε το χαρακτηριστικό “ΚΑ:83287-Ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα”.

Για παράδειγμα, “ΚΑ:83287ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”.

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  αμέσως μετά την κατάθεση του αντίτιμου εγγραφής και συμπληρώστε τη φόρμα που αφορά την επιβεβαίωση εγγραφής και την έκδοση του παραστατικού που επιθυμείτε (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Στην πρώτη σελίδα, συμπληρώνετε τα στοιχεία του συμμετέχοντα στο Συνέδριο.

Στην επόμενη σελίδα, συμπληρώνετε το ποσό και την ημερομηνία της κατάθεσης, καθώς επίσης και τα ID (εμφανίζονται κατά την υποβολή) των εργασιών που συμμετέχετε ως παρουσιαστής. Επιλέγετε το είδος του παραστατικού που επιθυμείτε, και συμπληρώνετε τα στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί το παραστατικό.

Στην τρίτη σελίδα, επιβεβαιώνετε την ορθότητα των στοιχείων που δηλώσατε.

Μετά από λίγο θα παραλάβετε email που θα αναφέρει τα στοιχεία που δηλώσατε. Επισημαίνεται ότι το παραστατικό της κατάθεσης θα εκδοθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώσατε. Μετά την υποβολή των στοιχείων δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση αυτών (όπως π.χ. να εκδοθεί απόδειξη αντί τιμολογίου ή και αντίστροφα).

Τέλος,  στείλτε το αποδεικτικό πληρωμής της τράπεζας στο email: kgeorgop@uoi.gr

 

Παρατηρήσεις

Όσοι εγγράφονται ως προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει με τη συμπλήρωση της φόρμας που αφορά την επιβεβαίωση εγγραφής να στέλνουν και αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας του Ακαδ. Έτους 2023-2024 ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη φοιτητική τους ταυτότητα στο mail: kgeorgop@uoi.gr

Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα πρέπει τουλάχιστον ο συγγραφέας που θα την παρουσιάσει να εγγραφεί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2023. Υπενθυμίζουμε ότι ο κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει το πολύ μία εργασία για κάθε μια από τις τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάσει συνολικά το πολύ 3 εργασίες (π.χ. μια Προφορική Ανακοίνωση, μια Αναρτημένη Ανακοίνωση και ένα Εργαστήριο).  Ως εκ τούτου μια εγγραφή καλύπτει μέχρι τρεις εργασίες για παρουσίαση διαφορετικής κατηγορίας του Προγράμματος του Συνεδρίου. Πέρα των εργασιών αυτών, ο κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι ως συγγραφέας  και σε άλλες εργασίες (ως συμμετοχή).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης εγγραφής και επιστροφής των χρημάτων.