Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το συνέδριο επικοινωνήστε στο:

synedrio2023enephet@gmail.com