Προσκεκλημένοι

Dr. Jarkko Lampiselkä has been making his career at the University of Helsinki as academic staff for chemistry and physics didactics. He is a distinguished scholar in STEM teacher’s education, educational leadership and school-based evaluation, educational research, and school textbook development. Dr. Lampiselkä has qualification for school principal. He has published several papers in referred academic journals, has been an editor in scientific proceedings, and published several chemistry textbooks. He worked on ESERA (European Science Education Research Association) executive board from 2012 – 2015 and acted as the president of the ESERA 2015 conference in Helsinki. Currently, Dr. Lampiselkä is working as Chief Technical Advisor in the Learning Together Project in Ukraine.

 

 

O Kωνσταντίνος Π. Kωνσταντίνου είναι Kαθηγητής Φυσικών Eπιστημών και της Διδακτικής τους στο Πανεπιστήμιο Kύπρου όπου συντονίζει επίσης την Eρευνητική Oμάδα Mάθησης στις Φυσικές Eπιστήμες. Έχει δημοσιεύσει διεθνώς στο αντικείμενο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών με έμφαση στη διερώτηση ως πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης, την ερευνητική επικύρωση διδακτικών επινοήσεων και μαθησιακών περιβαλλόντων, την ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων διερεύνησης, μοντελοποίησης και επιχειρηματολογίας, καθώς και τη διαμορφωτική αξιολόγηση μαθησιακών επιτευγμάτων. Kατέχει διδακτορικό τίτλο στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Washington State University και ως Eπισκέπτης Kαθηγητής στο University of Washington και στο Seattle Pacific University.  Συμμετέχει στις επιτροπές κριτών των περιοδικών Educational Research Review, Learning, Culture and Social Interaction, International Journal of Science Education, Learning and Instruction, Journal of Research in Science Teaching και το Educational Research and Evaluation. Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εμπειρογνωμόνων της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής σε σχέση με το ρόλο της Επιστήμης στην Κοινωνία, την εκπαίδευση ερευνητών, το ενδιαφέρον των νέων για την επιστήμη και την τεχνολογία καθώς και την προώθηση των IBSE, STEAM Education και του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου. Έχει δημοσιεύσει πέραν των 250 επιστημονικών μελετών και έχει αναπτύξει μηχανισμούς προώθησης εκπαιδευτικών επινοήσεων σε συνεργασία με σχολεία και εκπαιδευτικούς, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. Έχει διατελέσει πρόεδρος του European Science Education Research Association (ESERA) και επίσης του European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

Μέρος του έργου του είναι προσβάσιμο στους σύνδεσμους:

https://www.researchgate.net/profile/Costas_Constantinou2

https://ucy.academia.edu/CostasConstantinou

https://scholar.google.com/citations?user=uAWAL-EAAAAJ&hl=en