Οργανωτική Επιτροπή

Κώτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πρόεδρος

Στύλος Γεώργιος, Dr., ΕΔΙΠ, Αντιπρόεδρος

Τσιούρη Ελευθερία, MSc, Εκπαιδευτικός, Γραμματέας

Γκαλτέμη Έλλη, MEd, Εκπαιδευτικός, Ειδ. Γραμματέας

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Dr., ΕΔΙΠ, Ταμίας

Χριστονάσης Αντώνιος, Dr., Εκπαιδευτικός, Μέλος

Γαβρίλας Λεωνίδας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός, Μέλος

Πανάγου Δημήτρης, Υποψήφιος Διδάκτορας,  Μέλος

Χριστονάση Εύη, Υποψήφια Διδακτόρισσα, Εκπαιδευτικός, Μέλος

Τσουμάνης Κωνσταντίνος, MSc, Μέλος

Βακάρου Γεωργία, MSc, Μέλος