Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής εργασιών: 6 Φεβρουαρίου 2023

Λήξη υποβολής εργασιών: 14 Μάη 2023 14 Ιουνίου 2023

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 30 Ιουνίου 2023 30 Ιουλίου 2023

Έναρξη Εγγραφών: 20 Ιουνίου 2023 10 Ιουλίου 2023

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 30 Ιουλίου 2023 31 Αυγούστου 2023

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 10 – 12 Νοεμβρίου 2023

Μετά το πέρας του συνεδρίου θα υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή της πλήρους εργασίας.