7η Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδερφοι,

Το πρόγραμμα του συνεδρίου και συγκεκριμένα οι ώρες και οι μέρες παρουσίασης των εργασιών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του συνεδρίου (https://synedrio2023.enephet.gr/program/). Παρακαλώ να ελέγξετε με προσοχή τους τίτλους και τους συγγραφείς των εργασιών και να μας υποδείξετε τυχόν παραλείψεις μέχρι την Τρίτη 19/9/2023.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το συνέδριο ξεκινά την Παρασκευή 10/11/2023, οπότε δεν θα είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών υποχρεώσεων των συνέδρων. Είναι πρακτικά αδύνατον να συμπιεσθούν οι παρουσιάσεις τριών ημερών μόνο στο Σαββατοκύριακο.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Κώτσης

Καθηγητής

6η Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδερφοι,

Σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή και σχολική χρονιά.

Όσοι δεν έχετε υποβάλλει την αναθεωρημένη σύνοψη της εργασίας, παρακαλώ να το κάνετε άμεσα τις επόμενες ημέρες.

Με την υποβολή της αναθεωρημένης σύνοψης ολοκληρώνεται και η αποδοχή της εργασίας (Μπορεί να σας ζητηθούν αλλαγές στη μορφοποίηση, στα στοιχεία της συγγραφικής ομάδας ή στον περιορισμό της έκτασης της αναθεωρημένης σύνοψης).

Παρακαλώ να κάνετε τις αλλαγές στο προφίλ σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε αναρτήσει (https://synedrio2023.enephet.gr/assignments-submission/).

Απαιτείται ο κάθε συγγραφέας ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει την εργασία ή όχι, να εγγραφεί με το email που δηλώθηκε στο σύστημα κατά την υποβολή της εργασίας ( Εγγραφή: https://synedrio2023.enephet.gr/wp-content/uploads/2023/07/ΟΔΗΓΙΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ-ΣΤΟ-ΠΡΟΦΙΛ-1.pdf

και Οδηγίες-Αλλαγές προφίλ:https://synedrio2023.enephet.gr/wp-content/uploads/2023/01/Οδηγίες-Εγγραφής-στην-Πλατφόρμα-1.pdf)

5η Ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως η ημερομηνία υποβολής των αναθεωρημένων συνόψεων λήγει σε τρεις ημέρες (31/08/2023).