4η Ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Η υποβολή των εργασιών του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση πραγματοποιείται για πρώτη φορά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου. Αυτή η συνεργασία, η οποία θα συνεχιστεί για τα επόμενα συνέδρια, δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής  δημοσίευσης των συνόψεων και των τελικών κειμένων στα πρότυπα ελληνικών και ξένων περιοδικών (π.χ. το περιοδικό Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, το οποίο εκδίδεται από την ΕΝΕΦΕΤ). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκχώρησης DOI για κάθε σύνοψη και/ή εργασία.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα επιθυμούσαμε να προβείτε σε αλλαγές που αφορούν το προφίλ των συγγραφέων στην πλατφόρμα του ΕΚΤ και τις προδιαγραφές του τελικού κειμένου της σύνοψης.

Πιο συγκεκριμένα, επισυνάπτουμε αναλυτικές οδηγίες (https://synedrio2023.enephet.gr/assignments-submission/) για:

  • τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας στην πλατφόρμα του ΕΚΤ,
  • τις προδιαγραφές του τελικού κειμένου της σύνοψης (αυξάνεται η έκταση των σελίδων από τρεις σε τέσσερις, προκειμένου να συμπεριλάβετε τις επιπλέον πληροφορίες (ίδρυμα, email επικοινωνίας) και τα ενδεχόμενα σχόλια των αξιολογητών/τριών) και
  • τη διαδικασία υποβολής των αναθεωρημένων συνόψεων.

Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε με προσοχή τις οδηγίες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αναθεωρημένων συνόψεων: 31/08/2023

Με εκτίμηση,

Η οργανωτική επιτροπή